navigatie_4

Personal Branding kom je als term steeds vaker tegen. Het is een samengesteld uit de twee woorden ‘persoon’, en ‘brand’. Eerst even over beide woorden afzonderlijk.

Personal, vertalen we naar persoonlijk. Het woord ‘persoon’ is afkomstig van het Latijnse ‘persona’. Het staat voor persoon, maar oorspronkelijk voor ‘masker’, rol of karakter. De gaat om de rol die iemand speelt of het masker dat iemand draagt om zich te laten zien in de buitenwereld.

Branding komt van ‘brand’, dat in het Nederlands vertaald wordt als ‘merk’. Merk, van oudsher de markering of grens, ontwikkelde zich tot grensteken, scheidingslijn en meer algemeen tot merkteken.

Samen laten ze zien hoe je de rol die jij in het leven speelt, zichtbaar kunt maken aan de buitenwereld. Het is een uit Amerika overgewaaide term waarin soms veel nadruk ligt op het online aspect (Online Branding), of hoe je de ander kunt doen geloven dat jij iets bent of kunt. Soms lijkt het vooral een holle frase te zijn waarbij je enorm je best doet om niet door de mand te vallen.

Ik wil het begrip in een iets andere context plaatsen. Stel nou dat die persona inderdaad de rol is die je geleerd hebt te spelen wel iets weergeeft van je talenten, maar dat jouw talent veel méér is dan wat je nu laat zien? Personal branding zie ik dan graag als het slijpen van de diamant. Of met andere woorden: dat wat jou uniek maakt, zo profileren dat mensen zien wie je bent, wat je werkelijk te bieden hebt. De eigenschappen die je tot dan toe als ‘de slechte eigenschappen’ zag, zijn vaak de sleutel voor het vormen van dat ‘merk’. Want datgene wat je niet wilt zijn, zegt veel over wie je bent.

navigatie_3 navigatie_2