Werkwijze algemeen 

Psychosynthese maakt gebruik van een aantal modellen en technieken. Daarover is het nodige online te vinden en zul je in het contact ook vaak (lees/luistertips krijgen).  De technieken waar Droomdetectives veel gebruik van maakt beschrijven je kort hieronder:

De kracht van verbeelding

Zowel door het schrijven van een biografie als door het veelvuldig gebruik van de verbeelding, maken we verhalen tot leidende kracht  als je bij droomdetectives aan de slag gaat. Geleide visualisaties zijn hierbij heel behulpzaam als onderzoeksmiddel. Ook maken we bij de langere trajecten gebruik van een interventieplan, een methodiek die is ontwikkeld door het Instituut voor Psychosynthese en gebruikt wordt door alle psychosynthetici  in Nederland  om jouw situatie professioneel en systematisch te ordenen. Door de bespreking van dit plan komen we tot overeenstemming over de doelstelling, de aanpak, de lengte, de kosten, en de evaluatiemoment(en).

Spel speler plaats

Dit is een krachtig model dat toepasbaar is in iedere situatie en voor ieder mens. De uitkomst is strikt individueel. Omdat hier niet veel over op papier staat, ben ik in de afgelopen jaren betrokken geweest bij schrijven van een boek hierover. Meer informatie, de mogelijkheid tot intekenen als het verschijnt en een (deel) van het boek vind je hier.

Contextualiseren

Twee mensen kunnen hetzelfde meemaken en op basis van deze gebeurtenis totaal verschillend gedrag vertonen. Blijkbaar heb je keuze, al voel je dat vaak niet. Daarover gaat contextualiseren – we leren je en trainen je om de ‘context’ waarin dingen gebeuren, in een ander licht te zien. Dat creëert een gevoel van ruimte en vrijheid.

 “Problems cannot be solved with the same mind set that created them.”

Albert Einstein