Interventieplan 

Wat is een interventieplan?

Het interventieplan wordt opgesteld naar aanleiding van een of meerdere gesprekken waarin de problemen van een persoon of van een groep, team of hele organisatie duidelijk worden. In het interventieplan staan een aantal afspraken. Voordat het traject van start gaat, bereiken we overeenstemming over de onderstaande onderdelen:

  • de doelstelling of opdracht
  • de lengte van het traject
  • de gekozen werkvormen
  • de kosten
  • het evaluatiemoment of de evaluatiemomenten