Kosten 

Kort traject coaching (alleen voor studenten en scholieren)

Jongeren hebben vaak een concrete hulpvraag, zijn flexibel, schakelen snel en werken graag met (huiswerk) opdrachten. Dat werkt snel en levert ook nog eens  een goed resultaat op. Na de eerst kennismaking stuur ik je een persoonlijke “routekaart” op . Bevalt de kennismaking? Dan is dit eerste gesprek én de routekaart gratis. En anders? Dan betaal je alleen een minimale bijdrage van 25 euro.

Je krijgt:

 • een kennismakingsgesprek
 • een individuele routekaart
 • 5 persoonlijke gesprekken
 • huiswerkopdrachtel

Totale kosten zijn 450 euro, inclusief BTW.

Levensloopbaanbegeleiding

Een traject levensloopbaanbegeleiding omvat 12 gesprekken. Het traject start met een intakegesprek ter kennismaking. Daarna volgen twee inleidende gesprekken waarin de doelstelling en het traject wordt vastgelegd in het interventieplan. We evalueren tweemaal: in het zesde gesprek en aan het eind van het traject. De casus wordt minimaal eenmaal in intervisie ingebracht. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis.

 • een kennismakingsgesprek
 • een interventieplan
 • 12 persoonlijke gesprekken
 • 2 evaluaties

Totale kosten: 1199, –  (particulier, inclusief BTW). Zakelijk tarief op aanvraag.

Een cv-in-spe traject kan, als je dat wilt, onderdeel uitmaken van de levensloopbaanbegeleiding. De kosten die hieraan verbonden zijn,  worden apart in rekening  gebracht.

 

Personal Branding

Een traject Personal Branding is een traject waarbij de duur centraal staat in plaats van het aantal gesprekken. Dit “transformatietraject” omvat 15 maanden waarin we elkaar eerst intensief zien en later minder vaak. Dit traject omvat een interventieplan en minimaal drie evaluatie-momenten. De casus vormt minimaal twee keer een inbreng in intervisie.

 • een kennismakingsgesprek
 • een interventieplan
 • persoonlijke gesprekken voor de duur van 15 maanden
 • tussentijds telefonisch contact
 • 3 evaluaties

Totale kosten: 2499, –  (particulier, inclusief BTW). Zakelijk tarief op aanvraag.